Gevoelstemperatuur volgens de PET-schaal

Hitte kan in steden zorgen voor overlast. De maat voor de ‘hittestress’ die mensen ervaren wordt in Nederland weergegeven met een index voor gevoelstemperatuur: de PET (Physiological Equivalent Temperature). Hittestress (en ook koudestress) ontstaan als er een onbalans is in van aan- en afvoer van warmte vanuit het menselijk lichaam. Bij de berekening van de PET wordt deze onbalans uitgedrukt in een temperatuurschaal. De meteorologische variabelen die daarbij een rol spelen zijn luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en straling (directe en diffuse zonnestraling). Daarnaast spelen de kleding die iemand draagt (kledingisolatie) en de lichamelijke inspanning (metabolisme) een rol. Hoewel de gevoelstemperatuur dus mede afhangt van kleding, lichaamskenmerken en gedrag, wordt bij het berekenen van de PET gevoelstemperatuur vaak uitgegaan van een ‘standaard persoon’ met een specifieke kledingisolatie en metabolisme. PET heeft een temperatuurschaal gelijk aan de luchttemperatuur (hier in Celsius). De PET is per definitie gelijk aan hoe de luchttemperatuur binnenshuis gevoeld wordt waar er geen straling en windinvloeden zijn. De PET kan worden uitgedrukt in klassen van thermische perceptie en het stressniveau.

Bron: RIVM Briefrapport 2019-0008.

Gevoelstemperatuur (PET hittestress) in de afgelopen week in de living labs van het project BPiKA

In het project Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie (BPiKA) doen vier hogescholen samen onderzoek naar (extreem) weer in stedelijk gebied. We meten onder meer hitte en neerslag. Bovenstaande grafiek toont de PET gevoelstemperatuur in twee wijken in Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. In iedere wijk hangt een weerstation. Met de weergegevens wordt de PET gevoelstemperatuur uitgerekend en de grafiek toont steeds de gevoelstemperatuur over een periode van zeven dagen. Meer informatie over BPiKA kunt u vinden op BPiKA

PET (ºC) Perceptie Fysiologisch stressniveau
0-4 Heel koud Extreme koudestress
4-8 Koud Sterke koudestress
8-13 Koel Matige koudestress
13-18 Fris Lichte koudestress
18-23 Comfortabel Geen stress
23-29 Beetje warm Lichte warmtestress
29-35 Warm Matige warmtestress
35-41 Heet Grote warmtestress
>41 Zeer heet Extreme warmtestress